Om Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Jochumsen

Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Jochumsen er registret med cvr-nummer 10803071
Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Jochumsen ejes og drives af ejendomsmægler Jørgen Jochumsen.
Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen. ’Ejendomsmægler’ er en beskyttet titel der kun må anvendes af personer der er registreret i Erhvervsstyrelens ejendomsmæglerregister – se mere på https://erhvervsstyrelsen.dk/
Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Jochumsen har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og garantiforsikring hos HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty, CVR-nr. 41268638 - Langebrogade 3F, 1411 København K,  tlf.nr. 33369595 - se www.hdi.global.dk. Forsikringstegning via vort medlemsskab af Dansk Ejendomsmæglerforening. Forsikringsoplysninger og dækningsomfang fremgår af Vedtægter for Garantifonden - se mere på https://www.de.dk/images/infosys/pdf/Vedtgter-for-Garantifonden--maj-2018.pdf
Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark og kun formidling der foretages fra kontorer i Europa.
Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Jochumsen er medlem af Dansk ejendomsmæglerforening – se mere på http://www.de.dk og af Danske Selvstændige Ejendomsmæglere – se mere på http://www.dsemaegler.dk.
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C – tlf.nr. 70253666 –  http://www.ejendomsmaeglernaevnet.dk
og/eller til Diciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg - tlf.nr. 72405600 - www.dnfe.dk